Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor installatiewerkzaamheden Bit Baars Installatie techniek.

 • Meer- en minderwerk zal na uitvoering verrekend worden op nacalculatie, tenzij er een andere overeenstemming heeft plaats gevonden over deze werkzaamheden.
 • Bedragen boven de €5.000 excl. BTW zullen in termijnen als volgt verrekend worden: 60% na ondertekenen offerte, 40% na oplevering.
 • De algemene betalingstermijn is 14 dagen.
 • Bij uitgebrachte offertes, die met de grootste zorg zijn samengesteld, is ieder aanbod onder voorbehoud van schrijf- en/of typefouten.

Verplichtingen Bit Baars Installatie Techniek.

 • De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 • De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de reguliere werktijden (7.00 uur tot 16.00 uur) tenzij anders vermeld in de offerte.
 • Bit Baars Installatie Techniek draagt geen zorg voor de aansluitingen en aanvragen van de nuts voorzieningen.
 • De installateur is aansprakelijk voor schade wat door zijn toedoen is veroorzaakt. Als er sprake is van schade dan zal er door een externe partij gecontroleerd worden of deze schade aan Bit Baars Installatie Techniek toebehoort. Bit Baars Installatie Techniek is verantwoordelijk tot een bedrag van maximaal €50.000 per gebeurtenis.
 • Indien er door derden aan de installatie gewerkt word zal Bit Baars Installatie Techniek geen verantwoording dragen over de installatie.

Verplichtingen opdrachtgever.

 • De opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen en ontheffingen.
 • De opdrachtgever zorgt voor een veilige werk omgeving.
 • De opdrachtgever verschaft beschikking tot de volgende aansluitingsmogelijkheden: gas, water en elektra.
Contact
Scan de code